Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφορίες για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

(1) Η επιχείρησή μας λειτουργεί δική του Ιστοσελίδα https://www.tzakia-karagiannakos.gr/ και η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μπορούν να σχετιστούν με ένα άτομο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

 

(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι η εταιρεία Kαραγιαννάκος Κωνσταντίνος - με τον διακριτικό τίτλο «Κ Ε Χ» που εδρεύει στη Νεοχωρούδα,  ΤΚ 54500.


[Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση info@tzakia-karagiannakos.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση με τη προσθήκη “υπόψη υπεύθυνου επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων”.

 

(3) Για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το e-mail σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

 

 

 

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδας μας

 • Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικό σκοπό, δηλαδή σε περίπτωση μη εγγραφής ή σε περίπτωση που μας διαβιβάζετε πληροφορίες, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησης σας. Εάν επιθυμείτε απλώς να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα κατωτέρω δεδομένα τα οποία μας είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή της Ιστοσελίδας [νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση (στ) του ΓΚΠΔ]:
 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP- Address).
 • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.
 • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time - GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
 • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
 • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Περιηγητής
 • Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή
 • Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα οποία κατά την τοποθέτησή τoυς (από εμάς)σε συγκεκριμένη θέση, ανακτούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

 

 • Χρήση cookies

α) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies, των οποίων η έκταση και η λειτουργικότητα επεξηγούνται παρακάτω:

 • Προσωρινά (Transient) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό β΄)
 • Επίμονα (Persistent) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό γ΄).

 

β) Τα “Transient Cookies” διαγράφονται αυτομάτως, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα τα Session-Cookies. Αυτά αποθηκεύουν την αποκαλούμενη Session_ID, που υποδεικνύει κατά πόσο είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του επισκέπτη που περιηγείται στον διαδικτυακό τόπο. Κατά τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωρίσει, αν έχετε επιστρέψει στην ιστοσελίδα μας. Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

γ) Τα “Persistent Cookies” διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προδιαγεγραμμένο χρόνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης σας.

δ) Μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας το πρόγραμμα περιήγησής σας όπως π.χ. να αποδεχθείτε τα cookies τρίτων μερών ή να απορρίψετε όλα τα cookies. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

ε) Χρησιμοποιούμε cookies για να  μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε κατά τη πλοήγησή σας, εφόσον διαθέτετε λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε για κάθε νέα επίσκεψή σας στην ιστοσελίσα μας να συνδεθείτε εκ νέου.

στ) Τα χρησιμοποιημένα Flash-Cookies δεν ανιχνεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά από το «Flash-plug-in». Επιπλέον χρησιμοποιούμε HTML5 αντικείμενα αποθήκευσης (storage objects) τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης.

Εάν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των flash cookies, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο Add-On, π.χ. “Better Privacy” για το Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/gr/firefox/addon/betterprivacy/) ή to Adobe-Flash-Killer Cookie για το Google Chrome. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των HTML5 αντικειμένων αποθήκευσης (storage objects), εφόσον εισαγάγετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μια ιδιωτική λειτουργία. Συνιστούμε επίσης να διαγράφετε τακτικά τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης με μη αυτόματο τρόπο.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

 • Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Δικαίωμα ενημέρωσης
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

 

 • Έχετε παράλληλα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

 

 1. Περισσότερες λειτουργίες του Ιστοτόπου μας

 

4.1 Web Analytics

4.1.1. Χρήση του Google Analytics

(1) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «Cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Cookie για τον τρόπο χρήσης  του ιστότοπου, μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ανωνυμοποίησης IP σε αυτή την ιστοσελίδα, διαγράφεται μέρος της διεύθυνσης IP σας από την Google μόνο εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οκονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση IP σε ένα διακομιστή (Server) της Google στις ΗΠΑ και θα σμικρύνεται εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω των Google Analytics, δεν θα συσχετίζει οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από την Google.

(3) Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των Cookies, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση από τον πλοηγό περιήγησή σας (Browser-Software). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τον διαθέσιμο πλοηγό plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω  σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr.

(4) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics με την παράμετρο “_anonymizeIp ()”. Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζεται περικεκομμένα η επεξεργασία σε διευθύνσεις IP, η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί να αποκλεισθεί. Αν όμως από τα συλλεγμένα δεδομένα λάβετε κάποια προσωπική αναφορά, αυτή τίθεται άμεσα σε αποκλεισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται παράλληλα.

(5) Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Με τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική στο χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η Google συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο EU-US Privacy Shield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), https: // www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

 (6) Πληροφορίες τρίτων πάροχων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, οδός Barrow, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων θα βρείτε στο σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de.

(7) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών σε σχέση με την ανάλυση της διασταυρωμένης συσκευής, η οποία διεξάγεται μέσω του χρήστη ID. Μπορείτε στο λογαριασμό Πελατών, να απενεργοποιήσετε την ανάλυση διασταυρωμένης συσκευής με τη χρήση της επαφής τα "Τα δεδομένα μου", "Προσωπικά δεδομένα".

4.1.2  Χρήση του Piwik

(1) Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία αναλύσεων Piwik για να αναλύσει και βελτιώσει τακτικά τη χρήση του ιστοτόπου μας.  Από τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική για εσάς. Η νομική βάση για τη χρήση του Piwik είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 2, στοιχεία στ’ του ΓΚΠΔ).

(2) Για την αξιολόγηση αυτή, τα Cookies (αναλυτικότερα στην § 3) αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή σας. Η επιχείρησή μας αποθηκεύει τις πληροφορίες που συλλέγονται αποκλειστικά στον εξυπηρετητή μας στην Ελλάδα. Μπορείτε να διακόψετε την αξιολόγηση διαγράφοντας τα υπάρχοντα Cookies και αποτρέποντας την αποθήκευση αυτών. Αν αποτρέψετε την αποθήκευση των Cookies, επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση του ιστότοπου. Η αποτροπή της αποθήκευσης των Cookies είναι δυνατή επιλέγοντας τη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης. Η αποτροπή της χρήσης του Piwik είναι εφικτή, εφόσον αφαιρέσεστε το ακόλουθο σημάδι επιλογής για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή:[Piwik-iFrame].


(3) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Piwik με την παράμετρο «Anonymize lP».Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζεται περικεκομμένα η επεξεργασία των διευθύνσεων IP. Η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί να αποκλεισθεί. Ηδιεύθυνση IP που μεταδίδεται μέσω του Piwik από το πρόγραμμα περιήγησής σας (Browser), δεν θα συσχετίζει με άλλα δεδομένα σας που ενδεχομένως συλλέγουμε.

(4) Το πρόγραμμα Piwik είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα (Open-Source Project). Οι πληροφορίες του τρίτου παρόχου σε σχέση με τη προστασία δεδομένων διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://piwik.org/privacy/policy.

 

4.1.3 Χρήση του eTracker

(1) Στον εν λόγω ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Από αυτά τα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του διαδικτυακού πλοηγού του επισκέπτη του ιστότοπου. Τα Cookies επιτρέπουν την αναγνώριση του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες eΤracker, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να αναγνωρίσουν προσωπικά τον επισκέπτη αυτής της ιστοσελίδας ούτε να συσχετισθούν με τα προσωπικά δεδομένα  του κομιστή που κατέχει το ψευδώνυμο. Μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων. Η ενέργεια αυτή θα έχει ισχύ για το μέλλον.

 (2) Χρησιμοποιούμε το eTracker για να αναλύουμε και βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Με τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική για εσάς. Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται μόνιμα και αναλύονται ψευδώνυμα. Νομική βάση για τη χρήση του eTracker είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΚΓΠΔ).

 

4.1.4 Adobe Analytics (Omniture)

(1) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης Adobe Analytics (Omniture) για να αναλύει και βελτιώνει τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Με τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική για εσάς τον χρήστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται στις ΗΠΑ, η Adobe συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο EU-US Privacy Shield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), https: // www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Η νομική βάση για τη χρήση του Adobe Analytics είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6 παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

(2) Για αυτή την αξιολόγηση, τα Cookies (αναλυτικότερα στην § 3) αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται σε διακομιστές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Αν αποτρέψετε την αποθήκευση των Cookies, επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση του ιστότοπου. H αποτροπή της αποθήκευσης των Cookies πραγματοποιείται επιλέγοντας την ρύθμιση στον πλοηγό σας είτε πατώντας το κουμπί “Διαγράφω” όπως τίθεται στον σύνδεσμο http//:Τύπου www.adobe.com/gr/privacy/opt-out.html.

(3)  Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί  το Adobe Analytics (Omniture) με τις ρυθμίσεις “Before Geo-Lookup: Replace visito’s last IP octet with 0” και “Obfuscate IP Removed”, οι οποίες περικόπτουν/ανωνυμοποιούν τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης IP και την αντικαθιστούν με μια γενική διεύθυνση IP, η οποία δεν μπορεί πλέον να συσχετιστεί με τον κάτοχό της.

(4) Πληροφορίες τρίτου παρόχου: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ιρλανδία, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Δουβλίνο 24, Δημοκρατία της Ιρλανδίας. privacy@adobe.com? Πολιτική απορρήτου: https://www.adobe.com/gr_en/privacy.html

 

 

4.2 Social Media

4.2.1 Χρήση πρόσθετων ("plug-ins") σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης("Social-Media-Plug-ins")

(1) Χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο τα ακόλουθα "plug-ins" στα  κοινωνικά μέσα: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, Linkedln, Flattr]. Χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη λύση των δύο κλικ. Όταν δηλαδή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αρχικά δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στους παρόχους των Plug-ins. Τον πάροχο του Plug-in μπορείτε να αναγνωρίσετε με την ένδειξη στο κουτί του αρχικού γράμματος ή του λογότυπού του. Σας δίνουμε την ευκαιρία μέσω του κουμπιού/πλήκτρου (Button) να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο του Plug-in. Μόνο εάν κάνετε κλικ στο σημειωμένο πεδίο και το ενεργοποιήσετε, ο πάροχος του Plug-in θα λάβει την πληροφορία ότι έχετε μεταβεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, τα αναφερόμενα κατά την παράγραφο 3 της παρούσας δήλωσης δεδομένα, διαβιβάζονται. Στην περίπτωση του Facebook και του Xing, σύμφωνα με πληροφορίες των αντίστοιχων παρόχων στην Ελλάδα, η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως. Ενεργοποιώντας το Plug-in, διαβιβάζονται από εσάς τα προσωπικά δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο και αποθηκεύονται εκεί (σε αμερικάνικους παρόχους στις ΗΠΑ). Δεδομένου ότι ο πάροχος Plug-in εκτελεί τη συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω cookies, σας συνιστούμε, πριν κάνετε κλικ στο γκρίζο κουτί, να διαγράψετε όλα τα cookies μέσω των ρυθμίσεων ασφαλείας του πλοηγού σας.

(2) Δεν επιδρούμε ούτε στα δεδομένα που συλλέγονται και στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία και για τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγει ο πάροχος Plug-in.

(3) Ο πάροχος Plug-in αποθηκεύει δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση καθώς και για την ενημέρωση των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαμόρφωση αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαιώματος επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο Plug-in. Μέσω των Plug-ins, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους άλλους χρήστες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Η νομική βάση για τη χρήση των Plug-ins είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδα μας, όπως προβλέπεται άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ.

(4) Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό στον πάροχο Plug-in και αν είστε εκεί συνδεδεμένοι. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο  του Plug-In, τα δεδομένα που συλλέγχθηκαν από εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του Plug-In. Αν κάνετε κλίκ στο ενεργοποιημένο κουμπί και π.χ. κοινοποιήσετε τη σελίδα, ο πάροχος του Plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις ανακοινώνει/μοιράζεται δημόσια με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί, καθώς έτσι θα αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο  Plug-in.

 

4.2.2 AddThis-Bookmarking

(1) Οι ιστοσελίδες μας περιέχουν επίσης AddThis-Plug-ins. Αυτά τα Plug-ins σας προσφέρουν τη δυνατότητα να ορίσετε σελιδοδείκτες (Bookmarks) και αντίστοιχα να μοιραστείτε ενδιαφέροντα περιεχόμενα με άλλους χρήστες. Μέσω αυτών των Plug-ins σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τους άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Η νομική βάση για τη χρήση των Plug-ins είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ.

 (2) Μέσω αυτών των Plug-ins, ο διαδικτυακός πλοηγός σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του AddThis και ενδεχομένως με το επιλεγμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή την υπηρεσία bookmarking. Οι παραλήπτες λαμβάνουν την πληροφορία ότι έχετε μεταβεί σε συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας δήλωσης. Αυτές οι πληροφορίες υποβάλλοντα σε επεξεργασία σε διακομιστές AddThis στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποστέλλετε περιεχόμενα της Ιστοσελίδας μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσίες bookmarking, τότε μπορεί να δημιουργηθεί συσχετισθεί η επισκεψιμότητα σας στην Ιστοσελίδα μας με  το προφίλ σας ως χρήστη στο αντίστοιχο δίκτυο. Δεν επιδρούμε στα δεδομένα που συλλέγονται, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία  για τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγει ο πάροχος Plug-in.

(3) Ο πάροχος Plug-in αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς, ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για τους μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαμόρφωση αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαιώματος επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο Plug-in.

(4) Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία αυτή, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων και στην αποθήκευση αυτών τοποθετώντας ένα Opt-out-Cookie με αναδρομική ισχύ: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Εναλλακτικά μπορείτε να ρυθμίσετε τον πλοηγό σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποτρέπει την τοποθέτηση Cookies.

(5) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέσω του παρόχου Plug-in, καθώς επίσης περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και τις επιλογές να καθορίσετε την προστασία τις ιδιωτικής σας ζωής θα βρείτε παρακάτω:

AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.

 

4.2.3 Ενσωμάτωση των ΥouTube-Videos

(1) Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο του YouTube, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν άμεσα από τον ιστότοπό μας. [Όλα αυτά ενσωματώνονται στην "λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων", που σημαίνει ότι εάν δεν αναπαράγετε τα βίντεο, κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα μεταφερθεί στο YouTube. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, μεταφέρονται τα δεδομένα κατά τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 2. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή για την μεταφορά των δεδομένων.]  

(2) Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα κατά την παράγραφο 3 αυτής της δήλωσης αναφερόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαιώματος απευθυνθείτε στο ΥοuTube.

(3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό,  την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέσω του YouTube μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.com/intl/gr/policies/privacy. Επίσης, η  Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US.

 

4.2.4 Ενσωμάτωση των Google Maps

(1) Στον ιστότοπο αυτό χρησιμοποιούμε την προσφορά των Google Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρουσιάσουμε απευθείας στην ιστοσελίσα μας τους διαδραστικούς χάρτες και σας παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης των χαρτών.

(2) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αναζητήσει την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα κατά την παράγραφο 3 αυτής της δήλωσης αναφερόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετισθείτε με το προφίλ σας στο Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. H Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο Google.

(3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την έκταση της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών μέσω του YouTube, μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε/καθορίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.de/intl/gr/policies/privacy.

Επίσης, η  Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστάσιας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US.

 

4.3 Online Διαφήμιση

4.3.1 Χρήση του Google AdSense

(1) Aυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την online διαφημιστική υπηρεσία Google AdSense, η οποία επιτρέπει να παρουσιάζονται διαφημίσεις προσανατολισμένες στα ενδιαφέροντά σας. Για τον σκοπό αυτό συλλέγονται στατιστικές πληροφορίες, τις οποίες επεξεργάζονται συνεργάτες μας. Αυτές οι διαφημίσεις μπορούν να αναγνωρισθούν με την ένδειξη “διαφημίσεις Google” σε κάθε αντίστοιχη διαφήμιση.

(2) Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αναζητήσει τον ιστότοπό μας. Για τον σκοπό αυτό, η Google χρησιμοποιεί έναν Web Beacon (διαδικτυακό φάρο) για να εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας ένα cookie. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θα διαβιβάζονται. Δεν επιδρούμε στα συλλεγόμενα δεδομένα, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής τους και τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης. Τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, όπου και θα αξιολογηθούν. Εάν έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό της Google, μπορεί τα στοιχεία  σας να συσχετισθούν απευθείας με αυτόν. Εάν δεν επιθυμείτε να συνδεθείτε με το προφίλ-Google, θα πρέπει να διακόψετε τη σύνδεση. Είναι πιθανό αυτά τα δεδομένα να παρασχεθούν από τα συμβεβλημένα μέλη της Google σε τρίτους και δημόσιες αρχές. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ). [ΕΙΤΕ: Αυτός ο ιστότοπος δεν προβάλλει διαφημίσεις τρίτων παρόχων μέσω του Google AdSense.] [Ή: Αυτός ο ιστότοπος έχει επίσης ενεργοποιήσει διαφημίσεις Google AdSense τρίτων παρόχων. Τα προαναφερθέντα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτούς τους τρίτους παρόχους (όπως ονομάζονται στη διεύθυνση https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).]

(3) Μπορείτε να αποφύγετε την εγκατάσταση των cookies από το Google AdSense με διάφορους τρόπους: α) με την κατάλληλη αλλαγή των ρυθμίσεων στο λογισμικό πρόγραμμα περιήγησής σας (Browser-Software), η αποτροπή cookies τρίτων οδηγεί ιδίως στο να μην λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους β) με απενεργοποίηση των διαφημίσεων που ενδιαφέρουν στο Google μέσω του συνδέσμου http://www.google.gr/ads/preferences, ενώ η ρύθμιση διαγράφεται, εφόσον διαγράφετε τα cookies, γ) με απενεργοποίηση των διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος των παρόχων που  αποτελούν μέρος της καμπάνιας που κινούν οι ίδιοι «About Ads», μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices, αν και οι ρυθμίσεις αυτές διαγράφονται, όταν διαγράφετε τα cookies,  δ) με μόνιμη απενεργοποίηση στους πλοηγούς σας Firefox, Internet Explorer ή Google Chrome όπως θα βρείτε στον σύνδεσμο http://www.googIe.com/settings/ads/plugin. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

(4) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας καθώς και για τα δικαιώματα και τις επιλογές ρύθμισης της άσφαλειας της ιδιωτικής σας ζωής, θα λάβετε από την Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Καλιφόρνια 94043, ΗΠΑ. Προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων για τη διαφήμιση: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Η Google συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ, EU-US Privacy Shield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), https: // www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

4.3.2 Πρόγραμμα Συνεργασίας Amazon

1) Η επιχείρηση συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργασίας της Amazon Europe S.a.r.l και συνεργάτης στο πρόγραμμα διαφήμισης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ιστότοπους τη δυνατότητα να ανακτούν τα κόστη διαφήμισης, με την τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσμων στο amazon.com. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν και ο ιστότοπός μας να γίνεται περισσότερο ενδιαφέρων για τους χρήστες μας.

(2) Για την προβολή των διαφημίσεων συλλέγονται στατιστικές πληροφορίες για εσάς, τις οποίες επεξεργάζονται συνεργάτες μας που σχετίζονται με τη διαφήμιση. Με επίσκεψη στην ιστοσελίδα, η Amazon λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αναζητήσει την αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας. Κατά τον τρόπο αυτό, η Amazon χρησιμοποιεί διαδικτυακούς φάρους (Web Beacons) για να καθορίσει τις ανάγκες σας και ενδεχομένως δημιουργεί ένα Cookie στον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην § 3 της παρούσας δήλωσης διαβιβάζονται. Δεν έχουμε καμία επίδραση στα συλλεγόμενα δεδομένα, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση αυτών και την χρονική διάρκεια αποθήκευσης. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Amazon, τα στοιχεία σας μπορεί να συσχετισθούν απευθείας  με τον εκεί υπάρχοντα λογαριασμό σας. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε με το προφίλ σας στο Amazon, πρέπει να διακόψετε τη σύνδεση. Είναι πιθανό τα δεδομένα σας να παρασχεθούν σε συμβεβλημένα μέλη της Amazon και σε δημόσιες αρχές. Δεν ασκούμε καμία επιρροή στα συλλεγόμενα δεδομένα, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής των δεδομένων. Τα δεδομένα μεταφέρονται στις ΗΠΑ και αξιολογούνται εκεί. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

(3) Μπορείτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση των cookies του προγράμματος συνεργασίας της Amazon με διάφορους τρόπους: α) με την κατάλληλη αλλαγή των ρυθμίσεων στο λογισμικό πρόγραμμα περιήγησής σας (Browser-Software), η αποτροπή cookies τρίτων οδηγεί ιδίως στο να μην λαμβάνετε διαφημίσεις από τρίτους παρόχους β) με απενεργοποίηση των διαφημίσεων που ενδιαφέρουν στο Αmazon μέσω του συνδέσμου http://www.amazon./gp/dra/info, γ) με απενεργοποίηση της προβολής των διαφημίσεων που αποτελούν αντικείμενο των «About Ads», μέσω του συνδέσμου http://www.aboutads.info/choices,  αν και οι ρυθμίσεις αυτές διαγράφονται, εφόσον διαγράφετε τα cookies. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

(4) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές ρύμισης της ασφάλειας της ιδιωτικής σας ζωής, θα λάβετε στην Πολιτική Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων της Amazon EU S.a.r.l,, της Amazon Services Europe S.a.r.l και Amazon Media EU S.a.r.l, που εδρεύουν το Λουξεμβούργο (5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, e-mail: . Η Amazon συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο EU-US Privacy Shield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Amazon, θα λάβετε στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας: http://www.amazon./gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8& nodeId=3312401 καθώς και στον σύνδεσμο: http:// www.amazon./gp/BIT/InternetBasedAds.

 

4.3.3 Facebook Custom Audiences

(1) Επιπλέον, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία του Remarketing "Custom Audiences” του Facebook Inc. ("Facebook"). Στο πλαίσιο της επισκεψιμότητας του κοινωνικού δικτύου Facebook ή σε άλλων ιστότοπων, επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη διαδικασία της προβολής διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook-Ads"). Στόχος μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις οι οποίες θα είναι για σας ενδιαφέρουσες, προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο ελκυστικό για σας.


(2) Λόγω των εγκατεστημένων εργαλείων μάρκετινκ, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή Facebook. Δεν επιδρούμε στην έκταση και στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, με τη χρήση αυτών των εργαλείων από την Facebook και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε βάσει όσων γνωρίζουμε: Με τη χρήση των ”Facebook Custom Audiences”, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε το αντίστοιχο πεδίο του ιστότοπού μας ή ότι κάνατε κλίκ στη προβολή μιας διαφήμισης. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία που παρέχει το Facebook, το τελευταίο μπορεί να συνδέσει την επισκεψιμότητά σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, ενδέχεται ο πάροχος να εντοπίσει τη διεύθυνση IP σας και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης και να τα αποθηκεύσει.

(3) Η αποσύνδεση της λειτουργίας “Facebook Custom Audiences” είναι εφικτή [εδώ και] για συνδεδεμένους χρήστες στο σύνδεσμο  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

(4) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω Facebook θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy.